Loại bỏ khách "nhay",
tăng Conversion Rate

Tỉ lệ chuyển đổi là một yếu tố quyết định chi phí marketing. Và nó phụ thuộc vào các yếu tố: tệp đối tượng quảng cáo, sự tương quan giữa nội dung và nhu cầu, trải nghiệm cảm xúc thúc đẩy v.v…

Setup tỉ lệ chuyển đổi

 • Tích hợp các công cụ tracking.
 • Thiết lập chỉ số tracking cần thiết.
 • Phân tích so sánh số liệu
 • Tư vấn điều chỉnh phù hợp.

Chi phí setup

Miễn phí

Dành cho sales đang chạy quảng cáo

 • Cải thiện chất lượng nội dung trang quảng cáo.
 • Tạo tệp đối tượng chạy quảng cáo.

Gói 03 Trang

Liên hệ

 • Tổng phí: Liên hệ
 • Tổng số tháng: 6
 • Thanh toán 100% trước khi triển khai.

Gói 02 Trang

Liên hệ

 • Tổng phí: Liên hệ
 • Tổng số tháng: 3
 • Thanh toán 100% trước khi triển khai.

Gói 01 Trang

Liên hệ

 • Tổng phí: Liên hệ
 • Tổng số tháng: 3
 • Thanh toán 100% trước khi triển khai.

Dành cho sales đang làm SEO

 • Theo dõi và điều chỉnh hướng nội dung phù hợp.
 • Hướng dẫn xem và sử dụng số liệu từ Google Search Console.

Gói 06 Tháng

Liên hệ

 • Tổng phí: Liên hệ
 • Tổng số tháng: 6
 • Thanh toán 100% trước khi triển khai.

Gói 03 Tháng

Không hỗ trợ

Gói 01 Tháng

Không hỗ trợ

Combo Conversion (+ Tối ưu tốc độ)

 • Tối ưu tốc độ website
 • Theo dõi và điều chỉnh hướng nội dung phù hợp.
 • Hướng dẫn xem và sử dụng số liệu từ Google Search Console.
 • Cải thiện chất lượng nội dung trang quảng cáo.
 • Tạo tệp đối tượng chạy quảng cáo.

Gói 06 Tháng

Liên hệ

 • Tổng phí: Liên hệ
 • Tổng số tháng: 6

Gói 03 Tháng

Liên hệ

Gói 01 Tháng

Không hỗ trợ

Marketingoto sẽ liên hệ với bạn trong 2h làm việc
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Tư vấn miễn phí
Thời gian hỗ trợ: từ Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 6:00 chiều