Chỉnh sửa bài viết, tin tức

Nội dung là linh hồn của website, bạn nên bổ sung nhiều thông tin hữu ích, từ đó chia sẻ trên các kênh marketing khác để nhận thêm lượt truy cập về website của mình. Marketingoto xin hướng dẫn cách chỉnh sửa bài viết như sau:

Phần 1: Hướng dẫn thêm mới bài viết

  1. Chọn menu “Bài viết” -> “Viết bài mới”
  2. Chỉnh sửa thông tin bài viết
  3. Thay đổi ảnh đại diện. Chọn “Đặt ảnh đại diện” -> Lựa chọn ảnh có sẵn hoặc upload lên ảnh mới -> Thêm thông tin ảnh -> Đặt ảnh đại diện

Phần 2: Hướng dẫn chỉnh sửa bài đã viết

  1. Click menu “Tất cả bài viết”
  2. Tìm bài viết bạn cần chỉnh sửa và rê chuột vào tiêu đề
  3. Chọn “Chỉnh sửa”

Marketingoto sẽ liên hệ với bạn trong 2h làm việc
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Tư vấn miễn phí
Thời gian hỗ trợ: từ Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 6:00 chiều