Chỉnh sửa menu

Hướng dẫn thêm mới, chỉnh sửa các mục menu

  1. Thêm mới menu
  2. Chỉnh sửa menu

1. Thêm mới

2. Chỉnh sửa tùy chỉnh

Marketingoto sẽ liên hệ với bạn trong 2h làm việc
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Tư vấn miễn phí
Thời gian hỗ trợ: từ Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 6:00 chiều