Tạo Landing Page với Elementor

Xem video và các bước hướng dẫn kích hoạt Trình chỉnh sửa Elementor:

  1. Trong menu bên trái, chọn “Trang -> Thêm Trang mới“.
  2. Nhập tiêu đề.
  3. Tại vị trí cột bên phải, mục Giao diện, click vào “Mẫu mặc định”.
  4. Trong danh sách sổ ra, chọn “Elementor Full Width” hoặc “Elementor Canvas”.
  5. Đăng.
  6. Chọn “Sửa với Elementor”.

Video hướng dẫn:

Marketingoto sẽ liên hệ với bạn trong 2h làm việc
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Tư vấn miễn phí
Thời gian hỗ trợ: từ Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 6:00 chiều