fbpx

Điều khoản và quy định dịch vụ của Marketingoto

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Marketingoto (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Marketingoto (‘Marketingoto’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của Marketingoto cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Marketingoto có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Marketingoto. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.
Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Marketingoto

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Marketingoto.

2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.

3. Bạn cần biết rằng Marketingoto sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Marketingoto không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.

5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Marketingoto của bạn (gọi tắt là ‘website của bạn’). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.

6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Marketingoto.

Phần 2: Kích hoạt tài khoản

1. Theo phần 2.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Marketingoto là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

Phần 3: Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Marketingoto.
1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Marketingoto cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Marketingoto.
4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Marketingoto.
5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về hotro@marketingoto.com
6. Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://marketingoto.com/chinh-sach/chinh-sach-bao-mat/)

Phần 4: Quyền lợi của Marketingoto

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Marketingoto, nhân viên của Marketingoto.

5. Marketingoto không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

8. Marketingoto có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Marketingoto sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên

Phần 5: Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Marketingoto sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
2. Trong mọi trường hợp, Marketingoto hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như đối tác của Marketingoto, nhân viên Marketingoto… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
4. Marketingoto không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
5. Marketingoto không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
6. Marketingoto không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Phần 6: Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Marketingoto có sai sót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Marketingoto và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

Phần 7: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Marketingoto. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Marketingoto) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ website của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình và thông báo cho chúng tôi biết điều đó thông qua văn bản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Marketingoto hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Marketingoto có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng lên; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.

Phần 8: Kho giao diện

1. Bạn có thể thay đổi giao diện của trang Marketingoto của mình bằng các giao diện mẫu từ trang Kho giao diện của Marketingoto tương ứng với gói dịch vụ bạn đăng ký. Nếu bạn tải giao diện, bạn chỉ có thể được dùng cho một website duy nhất. Bạn hoàn toàn thoải mái chuyển giao diện qua lại giữa các giao diện bạn đang sở hữu. Tuy nhiên bạn không được chuyển giao hoặc bán lại giao diện cho người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bạn có nhiều website, thì mỗi website của bạn phải mua lại giao diện đó (trừ trường hợp giao diện miễn phí).
2. Bạn có thể tùy chỉnh Giao diện sao cho phù hợp với bạn nhất. Marketingoto có thể thay đổi hoặc thêm dòng chữ phía cuối theo quyết định của mình. Marketingoto cũng có thể thay đổi nơi giao diện được lưu trữ hoặc các yếu tố không hợp pháp khác. Marketingoto cũng có thể thay đổi giao diện nếu nó liên quan tới các thay đổi về yếu tố kỹ thuật khi nâng cấp phiên bản mới.
3. Bản quyền trí tuệ của giao diện hoàn toàn thuộc về người thiết kế giao diện đó. Nếu bạn vượt quyền hạn về quyền sở hữu của giao diện, nhà thiết kế có thể kiện bạn.
4. Hỗ trợ kỹ thuật cho Giao diện là trách nhiệm của nhà thiết kế, và Marketingoto không cam kết giữ trách nhiệm cho dịch vụ hỗ trợ này. Marketingoto có thể giúp bạn liên lạc với nhà thiết kế.
5. Trách nhiệm của người dùng, không phải của Marketingoto, chính là bảo đảm việc cài đặt giao diện mới không làm tổn hại đến giao diện cũ, hay trải nghiệm của người dùng.

Phần 9: Expert (chuyên gia) của Marketingoto

1. Expert của Marketingoto chính là một đối tác độc lập dạng làm việc tự do có khả năng hỗ trợ bạn xây dựng và vận hàng website Marketingoto của bạn. Marketingoto không tuyển dụng Expert.
2. Marketingoto không yêu cầu bạn phải thuê Expert cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công việc nào của Expert. Khi bạn vào trang thông tin của Expert, họ sẽ công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ mà họ cung cấp được cho bạn.
3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Marketingoto cũng không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên nào.

Phần 10: Thanh toán chi phí

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Marketingoto bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Marketingoto.
2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn.
Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, website của bạn sẽ bị đóng băng. Sau đó, website của bạn sẽ bị tự động hủy.
3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.
4. Marketingoto hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Phần 11: Hủy dịch vụ

1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email hotro@marketingoto.com và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.

2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.

3. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

4. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Marketingoto dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

Phần 12: Sửa đổi dịch vụ và giá cả

1. Chi phí cho việc sử dụng Marketingoto nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước.
2. Marketingoto có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
3. Marketingoto không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

Phần 13: Công cụ tùy chọn

1. Marketingoto có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Marketingoto đã kết nối với họ.
2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Marketingoto cung cấp quyền sử dụng những công cụ này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Marketingoto không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.
4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

Phần 14: Thông báo về đăng ký website thương mại Điện tử với Bộ công Thương Việt Nam

1. Marketingoto khuyến cáo bạn nên đăng ký website Thương Mại Điện Tử với cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.

2. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký ở trang web của Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ công thương Việt Nam ở đây.

Phần 15: Quy định hoàn tiền

Marketingoto có chính sách dùng thử do đó không hỗ trợ hoàn tiền khi khách hàng đã thanh toán dùng chính thức.

Phần 16: Thay đổi

Marketingoto có quyền thay đổi và cập nhật nội dung này bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước.

Phần 17: Giao diện theo chuẩn hãng

Các gói dịch vụ áp dụng ưu đãi thay đổi giao diện theo tiêu chuẩn của hãng sẽ được cập nhật miễn phí. Với điều kiện tiêu chuẩn hãng ở đây là tiêu chuẩn bằng văn bản từ thương hiệu của hãng xe, đối với các thay đổi riêng cho từng showroom, đại lý, marketingoto vẫn sẽ tính phí theo từng yêu cầu cụ thể.

Marketingoto sẽ liên hệ với bạn trong 2h làm việc
HÃY ĐIỀN THÔNG TIN CHÍNH XÁC

Tư vấn miễn phí
Thời gian hỗ trợ: từ Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 6:00 chiều